In dit advies aan de Minister kan het BIPT het doel van het voorliggende wetsontwerp onderschrijven, met name een correcte invulling van de gegevens in de tariefsimulator zodat de consument op basis van een reëel verbruik zijn keuze kan maken. Het BIPT wijst echter ook op specifieke gevaren die dit wetsontwerp met zich kan meebrengen, met name de kosten van implementatie en beveiliging, de proportionaliteit van de betreffende wetgeving en de risico’s ten aanzien van kleinere operatoren.

Naar boven