Belanghebbenden uit de postale, digitale en e-commercesectoren zullen in Brussel bijeenkomen om ideeën uit te wisselen over onderwerpen die cruciaal zijn voor de toekomst van de postsector, in het bijzonder inzake onlineplatforms en de afbakening van de postsector.

De belanghebbenden zullen ook de gelegenheid hebben om het ERGP-werkprogramma voor 2023, dat momenteel ter raadpleging wordt voorgelegd aan de stakeholders, alsook de “ERGP Medium Term Strategy 2023-2025” te bespreken. 

Via deze link kunt u hierover meer lezen en u laten registreren:
The European Regulators Group for Postal Services (europa.eu)

Naar boven