Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Overzicht mobiele telefonie

  Pagina's
  Mobiele telefonie omvat de volgende markten: De markt voor mobiele gespreksafgifte (“MTR”) die wordt gereguleerd en waarvan de laatste marktanalyse werd afgerond op 26 mei 2017. De markt voor de toegang en de gespreksopbouw op de openbare mobiele telefoonnetten, die geenszins gereguleerd wordt.
 • Overzicht controle op de prijzen en kosten

  Pagina's
  In het deel “Controle op de prijzen en kosten” komen vier categorieën van onderwerpen aan bod: De bepaling van de WACC (“Weighted Average Cost of Capital” of “gewogen gemiddelde kapitaalkosten”) gebruikt om de gereguleerde prijzen van operatoren met een sterke machtspositie te bepalen De naleving door operatoren met een sterke machtspositie van hun verplichtingen inzake gescheiden boekhouding De naleving door operatoren met een sterke machtspositie van hun verplichtingen inzake het kostentoerekeningssysteem Andere zaken in verband met de algemene kwestie van de prijscontrole, zoals price squeeze.
 • Overzicht vaste telefonie

  Pagina's
  Vaste telefonie omvat de volgende markten: De markt voor vaste gespreksafgifte op de vaste netwerken (“FTR”) die wordt gereguleerd en waarvan de laatste marktanalyse werd afgesloten op 20 november 2018. De markten die op geen enkele manier meer worden gereguleerd
 • Post - Internationaal

  Pagina's
  Post - Internationaal
 • Samenwerking tussen machtsniveaus op het stuk van elektronische communicatie – CRC

  Pagina's
  In België zijn de bevoegdheden inzake elektronische communicatie (in ruime zin) verdeeld tussen de Federale Staat en de gemeenschappen. De gemeenschappen zijn bevoegd voor radio- en televisieomroep als “culturele aangelegenheden”. De Federale Staat is bevoegd voor de andere vormen van elektronische communicatie.
 • Besluiten met betrekking tot de bitstreamtoegang op het Proximus-netwerk

  Pagina's
  De besluiten in dit deel werden aangenomen als aanvulling op de marktanalyses om de verplichtingen van Proximus inzake bitstreamtoegang meer in detail vast te leggen. De meerderheid van deze besluiten betreft het van kracht worden van de in dit kader door Proximus ontwikkelde referentieaanbiedingen die historisch bekend staat onder de namen “BROBA” (ADSL) en “WBA” (VDSL2).
 • Besluiten met betrekking tot de ontbundeling van het aansluitnet op het Proximus-netwerk

  Pagina's
  De besluiten in dit deel werden aangenomen als aanvulling op de marktanalyses om de verplichtingen van Proximus inzake ontbundeling van het aansluitnet meer in detail vast te leggen. Het merendeel van deze besluiten betreft de indienststelling van het referentieaanbod dat in dat kader door Proximus werd ontwikkeld en historisch bekend staat onder de naam “BRUO”.
 • Mededeling van 28 januari 2020 betreffende de toekenning van voorlopige gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de band 3600-3800 MHz

  Publicaties › Mededeling -
  De gunningsprocedure betreft de toewijzing van voorlopige gebruiksrechten voor de 3600-3800 MHz-band die lopen tot het begin van de geldigheidsduur van de gebruiksrechten die toegewezen zullen worden na de veiling, met het oog op een initiële commerciële ontplooiing.
 • Mededeling betreffende de lijst van de aanbieders van postdiensten die houder zijn van een individuele vergunning

  Publicaties › Mededeling -
  Mededeling betreffende de lijst van de aanbieders van postdiensten die houder zijn van een individuele vergunning
 • Controle - Divers

  Pagina's
  Controle - Divers

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven