• Geen kandidaturen na tweede oproep voor de veiling van de band 3410-3430 MHz

  Publicaties › Persbericht -
  Tijdens de multibandveiling van 2022 was de 3410-3430MHz-band onverkocht gebleven. Gezien het BIPT geen enkele kandidaatstelling ontving na een eerste oproep voor kandidaatstelling voor de toewijzing van de gebruiksrechten in deze band, lanceerde het BIPT een nieuwe uitnodiging. Het BIPT heeft opnieuw geen enkele kandidatuur voor de veiling van de band 3410-3430 MHz ontvangen.
 • Frequenties / Gebruiksrechten

  Pagina's
  Het BIPT kent de gebruiksrechten toe voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden.
 • E-commerce

  Pagina's
  De postmarkt evolueert sterk, zowel op technisch als economisch vlak: voor de omzet van de postmarkt werd een groei van 5% opgetekend in 2018; dat percentage bedraagt echter 12,3% voor het segment van de pakjes en snelpostzendingen; het segment van de pakjes en de snelpostzendingen blijft groeien: per inwoner werd (gemiddeld) elke maand een pakje verstuurd of een snelpostdienst gebruikt in 2018; in 2018 vertegenwoordigde e-commerce 2,7% van het BBP van België.
 • Besluit van 28 mei 2024 betreffende de technische en operationele voorwaarden voor mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen

  Publicaties › Besluit -
  Het besluit betreft de technische en operationele voorwaarden voor het gebruik van radiofrequenties om MCV-diensten aan te bieden.
 • Strategisch plan van het BIPT 2024-2026

  Publicaties › Strategisch plan -
  Het strategisch plan van het BIPT bepaalt de strategische assen en prioritaire werkgebieden van het Instituut. Het draagt eveneens bij tot het goed bestuur van het BIPT.
 • Plannen en verslagen

  Pagina's
  Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten. Elk jaar brengt het BIPT, in zijn jaarverslag, verslag uit over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. De Raad van het BIPT stelt om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Lijst van telecomoperatoren

  Publicaties › Database -
  Lijst van telecomoperatoren
 • Arrest van het Marktenhof van 22 mei 2024 – Beroep Orange Belgium

  Publicaties › Geschillen -
  Met dit arrest verwerpt het Marktenhof het beroep van Orange Belgium waarin het verzoekt om het besluit van de Raad van het BIPT van 26 september 2023 betreffende de identificering van het netwerkaansluitpunt voor de breedbanddiensten nietig te verklaren
 • Jaarverslag 2023

  Publicaties › Jaarverslag -
  In het jaarverslag maakt het BIPT de balans op van het afgelopen jaar.
 • Micro's

  Pagina's
  Lijsten van de frequenties die toegestaan zijn voor microfoons en in-ear-systemen in een gegeven gebied.
Naar boven