Dit besluit betreft een voorstel voor een addendum bij het referentieaanbod BROBA van Belgacom.

Dat addendum voert de Ethernet-technologie in voor de BROBA-producten (ADSL, ADSL2+, ReADSL, SDSL).

Naar boven