Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Netneutraliteit duidt op een geheel van regels die bestemd zijn om de gelijke behandeling van de informatiestromen op het internet te garanderen.

Netneutraliteit verleent je de volgende rechten:

Het recht om toegang te verkrijgen tot informatie en deze te verdelen

Voorbeeld: Jouw aanbieder mag de toegang tot een bepaalde website niet beperken, bijvoorbeeld omdat je je in een bepaalde regio bevindt.

Het recht om toepassingen en diensten te gebruiken en aan te bieden

Voorbeeld: Jouw aanbieder mag je niet verbieden om een specifieke toepassing te gebruiken. 

Het recht om gebruik te maken van de eindapparatuur van jouw keuze

Voorbeeld: Jouw aanbieder mag jou niet verplichten om bijv. een iPhone te gebruiken om tot zijn diensten toegang te krijgen.

Je hebt deze rechten ongeacht de plaats waar je je bevindt, de plaats waar jouw aanbieder van internettoegang zich bevindt, of de plaats van oorsprong of bestemming van de informatie, applicaties of diensten.

Het recht op een gelijke behandeling van internetverkeer

De aanbieders van internettoegang moeten dan weer het internetverkeer op dezelfde wijze en zonder onderscheid behandelen, ongeacht de afzender en de geadresseerde, de geraadpleegde of verspreide inhoud, de applicaties of diensten die worden gebruikt of aangeboden of de gebruikte eindapparatuur.

Dat betekent dat jouw operator bijvoorbeeld het verkeer niet mag vertragen voor bepaalde applicaties of voor het raadplegen van bepaalde sites. 

NB jouw operator mag redelijke maatregelen van verkeersbeheer toepassen (wat onder kan bestaan in een vertraging van het verkeer), maar enkel als deze noodzakelijk zijn voor de vlotte werking van het netwerk, en als ze transparant en niet-discriminerend zijn. 

Je heb ook het recht om geïnformeerd te worden

Jouw aanbieder van internettoegang moet immers in jouw contract een reeks inlichtingen opnemen in verband met de hierboven vermelde rechten en plichten:

  • inlichtingen over de eventuele verkeersbeheersmaatregelen die gehanteerd kunnen worden;
  • inlichtingen over de aangeboden volumes en snelheden (volgens de nadere regels bepaald door het BIPT);
  • informatie over de beschikbare rechtsmiddelen in geval van een verschil tussen de prestaties (snelheid of andere) van de daadwerkelijk verstrekte dienst en de dienst waarin het contract voorziet, waaronder de mogelijkheid om een vergoeding te vragen ingeval het contract niet wordt nagekomen;
  • informatie over de manier waarop bezwaar moet worden ingediend.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven