Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Het antwoord verschilt naargelang het geval.

Bescherming van abonnees

Soms heeft de wetgever alle partijen die contracteren met een operator willen beschermen: in dat geval gebruikte hij de term “abonnee”. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verplichte vermeldingen in een telecomcontract.
In andere gevallen heeft hij slechts de partijen willen beschermen die zich in een aanzienlijk zwakkere positie ten opzichte van de operator bevinden.

Bescherming van consumenten

Soms wenste de wetgever vooral consumenten te beschermen of in te lichten. Dat zijn de personen die een telecommunicatiedienst vragen of gebruiken voor louter privédoeleinden.Zo gaat de tariefvergelijker over de tariefplannen die de operatoren aan consumenten verkopen.

Bescherming van consumenten én kleine zelfstandigen en ondernemingen

Soms wil de wetgever naast de consumenten ook de kleine zelfstandigen en ondernemingen beschermen.

Vaak is het aantal nummers van belang.  Bijvoorbeeld om te genieten van de beperking van de opzegvergoedingen na zes maanden mag de abonnee maar “maximum 5 oproepnummers” hebben.

Grote bedrijven (multinationals, ziekenhuizen, enzovoort) vallen dan niet onder de beschermingsmaatregelen. De bvba van de bakker of de slager om de hoek, die een contract met twee telefoonlijnen met bijhorende nummers heeft afgesloten, wel.
Dit onderscheid tussen kleine zelfstandigen en ondernemingen en grote bedrijven geldt ook voor de internetcontracten (hoewel men daar als abonnee geen oproepnummer(s) krijgt toegewezen).

In andere gevallen is het van belang of de kleine professionele gebruiker een tariefplan voor consumenten heeft genomen. Zo kan ook de bvba van de bakker of de slager om de hoek die zijn privé tariefplan (ook) gebruikt voor zijn zaak, beroep doen op Easy Switch voor het veranderen van bundel of van vastelijnsdienst.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven