Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Als uw operator de tarieven verhoogt die van toepassing zijn op uw contract, hebt u het recht om het kosteloos op te zeggen. Dat kan nog tot in de maand die volgt op de eerste factuur met de gewijzigde tarieven.

Let op: u kan niet kosteloos opzeggen als de verhoging het gevolg is van een indexering (als dat zo is voorzien in uw contract).

Als de operator uw contract wijzigt, moet hij u ten minste één maand op voorhand daarvan inlichten. U kan dit contract dan kosteloos opzeggen in de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen.

Let op: u kan niet kosteloos opzeggen als de wijziging van het contract het gevolg is van de wijziging van de wetgeving.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven