Dit besluit beoogt de vervanging van het besluit van de Raad van het BIPT van 29 juni 2010 betreffende de analyse van de markt voor mobielgespreksafgifte, na de nietigverklaring van laatstgenoemd besluit door het hof van beroep van Brussel.

Naar boven