Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Kwaliteit van de netwerken

  Pagina's
  Al de informatie over de kwaliteit van de netwerken is momenteel gecentraliseerd en beschikbaar via de website www.bipt-data.be.
 • Toegang en gespreksopbouw op mobiele

  Pagina's
  ddDeze markt betreft de wholesaleverkoop voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken. De toegang en de gespreksopbouw stellen virtuele operatoren (MVNO’s) in staat om het netwerk van mobiele operatoren te gebruiken. Toegang en gespreksopbouw worden doorgaans samen verstrekt door mobiele operatoren, waardoor kan worden gesteld dat ze deel uitmaken van dezelfde markt.
 • Controle - Divers

  Pagina's
  Controle - Divers
 • Distributie

  Pagina's
  De postzendingen worden thuis of postliggend besteld. Het postliggend bestellen gebeurt tegen betaling, met uitzondering van blindenschrift en de ermee gelijkgestelde postzendingen.
 • Kwaliteit

  Pagina's
  Dienen alle aanbieders van postdiensten te voldoen aan een aantal minimale verplichtingen, waaronder: de naleving van de essentiële eisen. Dit zijn voorwaarden die worden opgelegd om met name de vertrouwelijkheid van de brievenpost, de bescherming van de data, de bescherming van het milieu enz., te vrijwaren. het verbod om, met kennis van zaken, zendingen te vervoeren of te distribueren die uitwendige opschriften dragen die duidelijk in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde; een interne klachtenprocedure organiseren die op een eenvoudige, transparante en niet te dure wijze een billijke en snelle behandeling van klachten mogelijk maakt; informatie verschaffen aan de gebruikers en het personeel over de beroepsmogelijkheid bij de Ombudsdienst voor de postsector en het aanduiden van een persoon die bevoegd is voor de betrekkingen met de Ombudsdienst voor de postsector; personen belast met de verdeling van de geadresseerde postzendingen identificeerbaar maken voor de bevolking en ervoor zorgen dat de postzendingen, met uitzondering van de kranten, een herkenningsteken dragen aan de hand waarvan de aanbieder van de dienst die deze zending heeft behandeld, kan worden bepaald.
 • Tarieven van de aanbieder van de universele dienst

  Pagina's
  De aanbieder van de universele dienst moet voldoen aan bepaalde tarifaire verplichtingen. Bpost is aanvankelijk tot 31 december 2018 bij wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Bpost blijft de universele dienst verlenen op basis van een beheerscontract dat met de Staat is gesloten voor een periode van vijf jaar, namelijk tot 31/12/2023. Deze tarieven moeten met name betaalbaar zijn, kostengeoriënteerd, transparant, niet-discriminerend en identiek op het hele grondgebied.
 • Netwerk van bpost

  Pagina's
  Het kantorennetwerk van bpost bestaat uit een uitgebreid netwerk van postale-servicepunten, waaronder: postkantoren posthaltes: posthaltes zijn contactpunten waar minstens het basisassortiment aangeboden wordt door postpersoneel tijdens een beperkt aantal uren. PostPunten
 • Het BIPT

  Pagina's
  Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Landmobiel

  Pagina's
  Het gaat hier om radiocommunicatieapparatuur gebruikt in radiocommunicatienetwerken en die bestemd is voor private mobiele communicatie of netwerken met gedeelde middelen. Deze apparatuur vereist een door het BIPT afgegeven vergunning.
 • Internationale communicatie

  Pagina's
  De rechten en plichten van de operatoren op het stuk van internationale communicatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna de “EER”) werden ingevoerd krachtens artikel 50 van Verordening (EU) 2018/1971, tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en zijn van toepassing sinds 15 mei 2019. Deze rechten en plichten maken het voorwerp uit van Berec-richtlijnen.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven