Het voorontwerp van koninklijk besluit dat hierbij voor raadpleging wordt voorgelegd, heeft tot doel het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers, hierna "het koninklijk besluit nummering”, te wijzigen.

Wat nomadische diensten betreft, moeten immers verschillende bepalingen van het koninklijk besluit nummering in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en met artikel 109 van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. Er wordt dan ook voorgesteld om sommige bepalingen van het koninklijk besluit nummering die incompatibel zijn geworden met de hiërarchisch hogere wettelijke voorschriften, op te heffen.

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het verslag aan de Koning van het voorontwerp van koninklijk besluit, alsook naar de paragrafen 12 tot 17 van de ontwerpmededeling van het BIPT die eveneens voor openbare raadpleging wordt voorgelegd met referentie CONSULT-2022-D4.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 30 september 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie: CONSULT-2022-D8
  • Aanspreekpunt: Rudi Smet, eerste ingenieur-adviseur (telefoon 0032 2 226 87 56)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven