Het BIPT organiseert een raadpleging over de kostenmodellen voor toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren en het FTTH-netwerk van Proximus.

Deze raadpleging beoogt de sector meer transparantie te bieden met betrekking tot het proces voor kostenmodellering alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen om desgevallend deze kostenmodellen aan te passen.

Dit document introduceert en beschrijft het raadplegingsproces. Het geeft eveneens een gedetailleerde beschrijving van de meest relevante aspecten in verband met de kostenmodelleringsoefening waarvoor het BIPT de feedback vraagt van de stakeholders. Het omvat een aantal specifieke vragen die de stakeholders worden gevraagd te beantwoorden.

De raadpleging heeft betrekking op het geheel van de volgende documenten:

- Raadplegingsdocument (dit document);
- Beschrijvende handleidingen van de kostenmodellen voor kabel en FTTH;
- Gebruikershandleidingen van de kostenmodellen voor kabel en FTTH;
- Openbare versie van de kostenmodellen voor kabel en FTTH.

Werkwijze om reacties op deze raadpleging te versturen: via e-mail naar consultation.sg@bipt.be (betreft: CONSULT-2018-D2).

Antwoordtermijn: tot 24 januari 15 februari 2019.

Contactpersoon: Martin Dorme (+32 2 226 87 06, martin.dorme@ibpt.be)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord.

In het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven