Deze openbare raadpleging heeft betrekking op twee ontwerpen van documenten:

  • Het voorontwerp van wet voegt allereerst een artikel 106/2 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie in.

Dit nieuwe artikel voert een wettelijke grondslag in voor de oprichting van een centrale databank van nummers die bestemd is om informatie in verband met de abonnees door te geven aan de nooddiensten alsook aan de aanbieders van inlichtingendiensten en telefoongidsen.

  • Vervolgens wijzigt het voorontwerp van wet de artikelen 45, 46, 133 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, om daarin de databank te vermelden die door het nieuwe artikel 106/2 wordt opgericht. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op de nadere regels met betrekking tot het beheer en de werking van de databank, de nadere regels inzake toegang tot de gegevens in de databank, alsook de gegevens die in de databank opgenomen moeten worden.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Antwoordtermijn : tot 26 maart 2021
  • Enkel via per e-mail : consultation.sg@ibpt.be
  • Met de referentie CONSULT-2021-A5
  • Aanspreekpunt: Teodora Rusu, Adviseur (02/226 88 73)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is. 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven