Het BIPT heeft kennis genomen van de publicatie door Proximus van een referentieaanbod voor IP-interconnectie. Het betreft een eigen initiatief van Proximus en het BIPT heeft geen standpunt ingenomen over dat document.

Ter herinnering, in een ontwerpbesluit gepubliceerd op 28 december 2017 heeft het BIPT voorgesteld om aan Proximus een algemene verplichting op te leggen voor de verstrekking van vaste gespreksafgifte voor elke interconnectietechnologie (in het bijzonder de TDM/SS7-interconnectie alsook de IP-interconnectie).

Het BIPT nodigt de sector uit om tegen uiterlijk 16 april 2018 zijn commentaren te bezorgen op het document dat Proximus heeft doorgestuurd. Deze raadpleging wordt georganiseerd onverminderd het standpunt van het BIPT geformuleerd in het kader van de raadpleging over de analyse van de markten voor vaste gespreksafgifte.

Om zoveel mogelijk profijt te halen uit deze raadpleging, verzoekt het BIPT de operatoren om, bij twijfel over bepaalde aspecten, onmiddellijk contact op te nemen met Proximus teneinde verduidelijking te krijgen.

Hierbij verzoeken wij u te reageren op het voorstel van Proximus van 15 maart 2018 betreffende het ‘VoIP Interconnection offer’.

De reacties op het in deze e-mail beoogde voorstel worden verwacht: 

 

 

  • via e-mail te versturen naar consultation.sg@bipt.be
  • tegen uiterlijk 16 april 2018
  • gelieve ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie ‘CONSULT-2018-A5’ bevat
  • gelieve eventuele vertrouwelijke informatie duidelijk te identificeren

 


Contacteer uw contactpersoon bij Proximus voor alle technische vragen in verband met dit voorstel.

Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96) of Joke Van Osselaer (+32 2 226 89 03) zal met genoegen antwoorden op uw eventuele vragen over deze consultatie.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven