De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf maandag 18 mei 2020 de lessen op school beperkt kunnen herstarten.  Voor de universiteiten was dit al het geval.  Voor het onderwijs in België en de leerlingen is dit een belangrijke stap.

Scholen en universiteiten zullen hun leerlingen en studenten evalueren om na te gaan of de leerstof van het afgelopen schooljaar werd opgenomen en de leerlingen en studenten klaar zijn om het volgende schooljaar te kunnen aanvatten.

Gelet op de nog van kracht zijnde maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan en de barrièrehandelingen (social distancing, ontsmettingsmaatregelen van de handen, het dragen van mondmaskers, …) die hierbij helpen te versterken, zullen vele scholen en universiteiten hun leerlingen en studenten op afstand evalueren.  De elektronische- communicatienetwerken zijn hier van cruciaal belang.

Deze evaluaties op afstand worden gepland vanaf 11 mei tot en met 11 juli 2020, van maandag tot en met zaterdag, overdag telkens van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds.  (08:00 -> 21:00)
Er kunnen tot 20.000 examensessies verspreid over de Belgische onderwijsinstellingen parallel plaatsvinden.
De piek van de evaluaties wordt voorzien in de eerste en tweede week van juni.

Voor de evaluaties op afstand zullen veelal commercieel beschikbare toepassingen, vaak via op afstand toegankelijke informaticaplatformen, worden gebruikt zoals onder andere : Blackboard, Microsoft Teams, Skype, Canvas, Google Meet, Moodle, …
Het verkeer dat hierdoor ontstaat van en naar het door Belnet beheerde BNIX of de onderwijsinstellingen of de voor de evaluatie op afstand gebruikte informaticaplatformen of een combinatie van voorgaande, zal hierdoor zeer waarschijnlijk stijgen.  Belnet, het Belgische netwerk voor hogescholen, universiteiten en overheidsinstanties gebruikt BNIX voor het optimaliseren van het uitwisselen van dataverkeer tussen de verschillende internet¬aanbieders in België.  
Verwacht wordt dat het verkeer tussen elektronische communicatienetwerken waarover dit verkeer verloopt zal stijgen.

Het BIPT vraagt aan alle operatoren daarom voor het eigen elektronische communicatienetwerk :

1.  de mogelijke impact nagaan wat betreft de thans bestaande bandbreedte en welke mogelijk nodig zal zijn ; indien nodig hiervoor maatregelen nemen om tegemoet te kunnen komen aan het verwachte verkeer ;
2.  voor wat interventies betreft : 

a) deze op het kernnetwerk die een impact kunnen hebben, zelfs tijdelijk, op de capaciteit en de beschikbaarheid van het netwerk in deze periode vermijden of tenminste beperken ;
b) deze die tegelijkertijd een invloed hebben op de capaciteit en de beschikbaarheid van zowel het vaste als het mobiele toegangsnetwerk van huishoudens in deze periode vermijden of tenminste beperken.

3. de maatregelen voorzien in het continuïteitsplan te controleren en waar nodig aan te passen ;
4. de verbindingen met de verbonden onderwijs instellingen testen.
 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven