De Europese Commissie heeft op 18 december 2020 een gedelegeerde verordening  aangenomen met als doel voor de hele Unie een enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte en een enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte vast te leggen. Deze gedelegeerde verordening is van kracht geworden op de dag volgend op de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, met name op 23 april 2021.

Van zijn kant heeft het BIPT in 2017 en in 2018 besluiten aangenomen inzake vaste-  en mobiele-gespreksafgifte. Door de aanneming van de gedelegeerde verordening door de Commissie worden een aantal bepalingen van de FTR- en MTR-besluiten vervangen. 

Deze mededeling heeft als enige doel om de sector in te lichten over de voornaamste gevolgen van de gedelegeerde verordening. Ze heeft geenszins voorrang op de bepalingen die van toepassing zijn krachtens de gedelegeerde verordening, de MTR- en FTR-besluiten of elke andere bepaling die voortvloeit uit het toepasselijke regelgevingskader.
 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven