In november 2014 heeft het BIPT aan WIK-Consult de opstelling van een rapport toevertrouwd, dat tot doel heeft de marktsituatie te vergelijken van voor en na de liberalisering, de impact van de openstelling voor concurrentie te evalueren en de eventuele resterende barrières te identificeren die op de Belgische postmarkt aanwezig zijn. Meer dan een eenvoudige stand van zaken op te maken, moest dit rapport als basis dienen voor denkwerk over de relevantie en de efficiëntie van de wetgeving en van de postale regulering in hun huidige vorm. Uitgaande van de economische analyse van de Belgische postmarkt over de periode van 2011 tot 2014, alsook van de analyse van het huidige regelgevingskader en via vergelijking van de Belgische resultaten met die van andere Europese landen, heeft WIK zo een reeks conclusies getrokken, waaruit elf aanbevelingen voortvloeien met een grotere of kleinere prioriteit. Het BIPT heeft zich gebogen over zeven van deze aanbevelingen die het bijzonder belangrijk acht in een context van toekomstige hervorming van de Belgische postale regulering. Na analyse van de juridische en economische context wordt een advies verstrekt over de verschillende besproken onderwerpen.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven