Arrest van het hof van beroep van Brussel van 14 april 2021 waarbij de beroepen van de vzw GRAPPE en consorten tegen de besluiten van het BIPT van 14/07/2020 waarbij aan vijf mobiele operatoren voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800MHz-band werden toegekend, onontvankelijk worden verklaard wegens het ontbreken van een procesbelang.

Naar boven