Sommige operatoren hebben aanbiedingen met daarin applicaties waarvan het verbruik niet wordt afgetrokken van het datavolume.

Die praktijk, die vaak “zero rating” wordt genoemd, is niet expliciet geregeld door de netneutraliteitsregels.

Een onderdeel van de netneutraliteitsregels stelt in het algemeen dat het internetverkeer op dezelfde manier moet worden behandeld. 

Het was duidelijk dat dit inhield dat het verboden is om applicaties met zero-rating wel nog toe te laten aan de normale snelheid, terwijl het overige verkeer werd geblokkeerd of vertraagd (bv. omdat het datavolume in de bundel opgebruikt was). 

Maar of die regel ook gold voor een verschillende manier van factureren, zonder dat er sprake was van het op ongelijke manier blokkeren of vertragen, was niet duidelijk. 

Het Europees Hof van Jusititie heeft beslist dat dit het geval is. 

Aanbiedingen met zero-rating van bepaalde applicaties zijn dus onwettelijk en moeten aangepast worden.

Als de aanpassing in uw nadeel is, heeft u het recht om het contract gratis op te zeggen. 

Naar boven