Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Deze besluiten betreffen de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetwerken in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Gelijkwaardige beslissingen zijn tegelijk aangenomen door de CRC voor respectievelijk het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied en het Duitse taalgebied.

Tegen deze besluiten zijn vorderingen ingesteld die vernietigd zijn door het hof van beroep van Brussel.

 

Besluit

22/02/2016 - Besluit van de CRC betreffende de herziening van de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten

12/12/2013 - Besluit van de CRC van 11 december 2013 betreffende de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Geschillen

27/10/2017 - Arrest van het hof van beroep van Brussel van 25 oktober 2017 betreffende de beroepen tegen de besluiten van de CRC van 11 december 2013 en van 19 februari 2016 betreffende de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

27/10/2017 - Arrest van het hof van beroep van Brussel van 25 oktober 2017 betreffende de beroepen tegen de besluiten van de CRC van 11 december 2013 en van 19 februari 2016 betreffende de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten op het Franse taalgebied

27/10/2017 - Arrest van het hof van beroep van Brussel van 25 oktober 2017 betreffende de beroepen tegen de besluiten van de CRC van 11 december 2013 en van 19 februari 2016 betreffende de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten op het Duitse taalgebied

27/10/2017 - Arrest van het hof van beroep van Brussel van 25 oktober 2017 betreffende de beroepen tegen de besluiten van de CRC van 11 december 2013 en van 19 februari 2016 betreffende de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten op het Nederlandse taalgebied

Raadpleging

27/05/2015 - Ontwerpbesluit tot herziening van de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

02/04/2013 - Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetwerken in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Overige

05/02/2016 - Advies van de Europese Commissie van 5 februari 2016 (kabeltarieven)

14/12/2015 - Ontwerpbesluit van de CRC betreffende de herziening van de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten

27/05/2015 - Rekenmodule voor de groothandelstarieven

12/12/2013 - Bijlage bij de gemeenschappelijke mededeling van de regulatoren die zijn vertegenwoordigd in de CRC van 12 december 2013 betreffende de bepaling van de wholesaletarieven diensten voor toegang tot de kabelnetten

07/11/2013 - Advies van de Europese Commissie van 7 november 2013 (kabeltarieven)

Mededeling

12/12/2013 - Gemeenschappelijke mededeling van de regulatoren die zijn vertegenwoordigd in de CRC van 12 december 2013 betreffende de bepaling van de wholesaletarieven diensten voor toegang tot de kabelnetten

14/05/2013 - Markt voor televisieomroep – Gezamenlijke mededeling van de regulatoren waaruit de CRC bestaat over de volgende fasen van de tenuitvoerbrenging van de kwantitatieve en kwalitatieve besluiten

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven