Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is het BIPT belast met de jaarlijkse publicatie van een verslag over de acties die het heeft ondernomen om zich ervan te vergewissen dat de aanbieders van postdiensten hun verplichtingen vervullen. In 2014 heeft het BIPT de controles voortgezet die in 2013 waren gestart. In 2013 heeft het BIPT 45 nieuwe dossiers geopend in het kader van de controles. De gecontacteerde ondernemingen werden verzocht om schriftelijk een formulier in te vullen dat een vragenlijst omvat inzake de verplichtingen die de "postwetgever" oplegt aan de aanbieders van postdiensten. Twee dossiers waarvoor de betrokken ondernemingen nog niet in orde waren, zijn aandachtig gevolgd door het BIPT. Op deze 47 controles zijn elf ondernemingen verzocht om hun praktijken in overeenstemming te brengen met de postale reglementering. Uit de grondige analyse van de dossiers blijkt dat de maatschappijen die de postale reglementering overtreden, vaak een overtreding begaan van de bepalingen inzake klachtenbehandeling. De vastgestelde overtredingen vloeien vaak voort uit een gebrekkige kennis van de postale reglementering. Ter herinnering: ondernemingen die zich niet schikken naar de regelgeving kunnen formeel in gebreke worden gesteld conform artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven