Het BIPT volgt de zero-ratingaanbiedingen die op de Belgische markt aanwezig zijn. Hieronder vindt u een overzicht van die aanbiedingen. Dit overzicht wordt louter ter informatie verstrekt en dient dus niet als een officiële stellingname van het BIPT te worden beschouwd.

Het BIPT zal dat document up-to-date houden maar kan niet garanderen dat het altijd perfect zal overeenstemmen met de daadwerkelijke aanbiedingen van de operatoren aangezien deze kunnen evolueren.

Naar boven