Mededeling van de Raad van het BIPT van 14 december 2010 inzake de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek voor het jaar 2009 conform artikel 18 van het vierde beheerscontract gesloten tussen de Staat en bpost

Naar boven