In deze mededeling omtrent de controle van de kwaliteit van de dienstverlening van bpost uitgevoerd door het BIPT wordt verslag uitgebracht over de door het BIPT uitgevoerde controles van de aanbieder van de universele dienst, bpost, in het jaar 2011. Sinds de volledige openstelling van de postmarkt, heeft het BIPT van de wetgever de bijkomende opdracht gekregen om welbepaalde controles van de aanbieders van postale diensten en de postale vergunningshouders uit te voeren en hierover tevens verslag uit te brengen. Dit draagt bij tot de transparantie op de postale markt.

Naar boven