Op basis van de informatie waarover het beschikt, stelt het BIPT vast dat er metingen werden uitgevoerd door bpost om de tevredenheidsgraad van zijn klanten in 2014 te peilen, en verstrekt het een gunstig advies wat betreft de verwezenlijking van het verbeteringsplan 2014 en de maatregelen voor verbetering die het beoogt voor 2015. Op basis van de door bpost verstrekte gegevens stelt het BIPT vast dat het algemene tevredenheidsniveau in 2014 piekt met een aandeel van 86,5% van de klanten die aangeven eerder tevreden, tevreden of zeer tevreden te zijn. Hoewel de klantentevredenheid over het algemeen gestegen is, wijst het BIPT op de daling in klantentevredenheid van ondernemingen voor onder meer de nabijheid en de openingsuren van de PostPunten. Een verkennende studie naar de (eventueel gewijzigde) voorkeuren en noden van ondernemingen kan een mogelijke oplossing zijn om het probleem beter in kaart te brengen. Het BIPT moedigt bpost aan om zijn inspanningen voort te zetten wat betreft de verbetering van de tevredenheidsindexcijfers die meer bepaald verband houden met de diensten bij verlies of beschadiging van gewone zendingen voor ondernemingen, het gemak om aangetekende zendingen in ontvangst te nemen voor ondernemingen en particulieren en de toegankelijkheid van de postkantoren voor ondernemingen en particulieren.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven