Op basis van de informatie waarover het beschikt, stelt het BIPT vast dat er metingen werden uitgevoerd door bpost om de tevredenheidsgraad van zijn klanten in 2013 te peilen, en verstrekt het een gunstig advies wat betreft de verwezenlijking van het verbeteringsplan 2013 en de maatregelen voor verbetering die het beoogt voor 2014. Op basis van de door bpost verstrekte gegevens stelt het BIPT vast dat het verbeteringsprogramma 2013 bemoedigende resultaten begint te oogsten inzake klantentevredenheid. De algemene klantentevredenheid is beduidend toegenomen ten opzichte van 2012 en gaat van 83% naar 86%. Het BIPT moedigt bpost aan om zijn inspanningen voort te zetten wat betreft de verbetering van de tevredenheidsindexcijfers die meer bepaald verband houden met de verzending van pakketten naar het buitenland door particulieren, de correcte bestelling door de postbode voor de ondernemingen, de naleving van de termijnen voor de ondernemingen en de correcte bestelling door de postbode voor de particulieren.

Naar boven