Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Een operator kan in de hele Europese Unie vrij met andere operatoren onderhandelen over de toegang.

Dat houdt in dat elke operator die een openbaar elektronische-communicatienetwerk levert, verplicht is met elke operator die daarom verzoekt, te goeder trouw te onderhandelen over een interconnectieovereenkomst met als doel elektronische-communicatiediensten aan te bieden die voor het publiek beschikbaar zijn.

Interconnectie is een specifieke vorm van toegang die bestaat uit het fysiek en logisch verbinden van openbare elektronische-communicatienetwerken die door eenzelfde of een andere operator worden gebruikt om het de gebruikers mogelijk te maken met elkaar te communiceren, of toegang te hebben tot diensten  die door een andere operator worden aangeboden.

Het BIPT kan op eigen initiatief of op verzoek van een van de partijen tussenbeide komen om een adequate toegang of een interoperabiliteit van de diensten te bevorderen en indien nodig te garanderen.

 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven