Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (gecoördineerde versie door het BIPT)

Type
Nationaal kader – wet

Publicatiedatum
08-12-1992

Datum
08-12-1992

Topics