Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering

Type
Nationaal kader – wet

Publicatiedatum
30-07-2013

Datum
30-07-2013

Document downloaden (PDF 0.07 MB)