Ministerieel besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor de uitgave van de universele telefoongids en tot vaststelling van de algemene inlichtingen die de universele telefoongids moet bevatten

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
14-05-2007

Documentnummer
2345

Document downloaden (PDF 0.49 MB)