Ministerieel besluit van 24 oktober 2018 tot specificatie van de presentatie van de informatie m.b.t. de lidstaten of het geografisch gebied in een lidstaat waar beperkingen betreffende de ingebruikneming of voorschriften voor machtiging tot het gebruik van radioapparatuur bestaan bedoeld in artikel 4, § 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Type
Nationaal kader – ministerieel besluit

Publicatiedatum
08-11-2018

Datum
24-10-2018

Document downloaden (PDF 0.05 MB)