Ministerieel besluit van 19 December 2016 waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Scarlet Belgium overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Type
Nationaal kader – ministerieel besluit

Publicatiedatum
16-01-2017

Datum
16-01-2017

Document downloaden (PDF 0.04 MB)