Ministerieel besluit van 17 april 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 2011 houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie, bedoeld in artikel 3, 3°, d, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren

Type
Nationaal kader – ministerieel besluit

Publicatiedatum
23-05-2013

Datum
17-04-2013

Document downloaden (PDF 0.3 MB)