Ministerieel besluit van 15 januari 2019 tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Nationaal kader – ministerieel besluit

Publicatiedatum
23-01-2019

Datum
23-01-2019

Document downloaden (PDF 0.05 MB)