Ministerieel besluit tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur

Type
Nationaal kader – ministerieel besluit

Publicatiedatum
10-05-2007

Documentnummer
2340

Vervangen door het ministerieel besluit van 12 november 2009 (B.S. 23/11/2009)

Document downloaden (PDF 0.32 MB)