Ministerieel besluit van 24 januari 2006 tot regeling van de nadere regels inzake de informatie-uitwisseling zoals bepaald in de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005

Type
Nationaal kader – ministerieel besluit

Publicatiedatum
24-01-2006

Documentnummer
1903

Document downloaden (PDF 0.32 MB)