Koninklijk Besluit van 8 november 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoeding van de medewerking

Type
Nationaal kader – decreet

Publicatiedatum
23-12-2016

Datum
23-12-2016

Document downloaden (PDF 0.32 MB)