Koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107,§1 en §3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende d

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
17-03-2009

Documentnummer
3041

Document downloaden (PDF 0.31 MB)