Koninklijk besluit van 31 januari 2013 tot vervanging van de bijlage bij het KB van 9 januari 2003

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
31-01-2013

Datum
31-01-2013

Koninklijk besluit van 31 januari 2013 tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie

Document downloaden (PDF 0.36 MB)