Koninklijk besluit van 28 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie

Type
Nationaal kader – wet

Publicatiedatum
11-05-2007

Documentnummer
2343

Document downloaden (PDF 0.31 MB)