Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
28-02-2014

Datum
28-02-2014

Document downloaden (PDF 0.32 MB)