Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorwaarden waaronder de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verspreid, de inhoud en de vorm van de aangifte die bij het Instituut moet worden gedaan

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
12-07-2007

Documentnummer
2462

Document downloaden (PDF 0.35 MB)