Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
12-07-2007

Documentnummer
2457

Document downloaden (PDF 0.34 MB)