Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de basisvereisten waaraan de nieuw geplaatste openbare telefoons moeten voldoen teneinde het gebruik te vergemakkelijken voor mensen met een handicap

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
12-07-2007

Documentnummer
2469

Document downloaden (PDF 0.34 MB)