Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels inzake verdeling van het aantal openbare telefoons over de gemeenten

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
12-07-2007

Documentnummer
2468

Document downloaden (PDF 0.32 MB)