Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de periode van verrichting van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
12-07-2007

Documentnummer
2467

Document downloaden (PDF 0.3 MB)