Koninklijk besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
26-11-2013

Datum
26-11-2013

Document downloaden (PDF 0.41 MB)