Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
09-02-2018

Datum
26-01-2018

Document downloaden (PDF 0.12 MB)