Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
25-04-2014

Datum
25-04-2014

Document downloaden (PDF 0.33 MB)