Koninklijk besluit van 24 februari 2017 tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronischecommunicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
29-03-2017

Datum
29-03-2017

Document downloaden (PDF 0.04 MB)